Zpravodaj
Z Á Ŕ Í  2 0 0 6


Sportu zdar a srandě zvlášť

Ve slunečné sobotě 19.8. se sešlo „zdravé jádro“ Rudné s jediným cílem - pobavit se. Sešla se parta pohodových lidiček se smyslem pro humor a recesi, kteří se dokážou v dnešní uspěchané době zastavit a udělat si legraci sami ze sebe a bavit okolí. I přes zapeklitost některých disciplin se obešlo vše bez úrazů a mi nezbývá než poděkovat počasí za přízeň a soutěžícím i publiku za skvělou atmosféru, díky které víme, že úsilí vynaložené s přípravou Dne obce nebylo vůbec zbytečné.
Za organizátorský tým Crhounkov

Touto cestou děkuji firmám za věcné ceny
Advanced Plastik
Dány Jaroslav A.Hora
Darmovzal- stavební firma Vrbno p/P
Kamenský-stavební firma Vrbno p/P
Kostka Radek - soukromá sklárna
MIT real. Opava Mitáš Zdeněk
Prodejna Rudná p/P
Svaz žen Rudná p/P
Uhlopep Světlá Hora
Děkuji zastupitelům obce, kteří oslovili sponzory a kteří rovněž přispěli finančně i věcně do tomboly:
Mgr.Vavříkovi, p. Pinkové, R. Tománkovi, A.Maňáskovi a M.Danimu


Ještě jednou Den obce

Připravit Den obce není žádná procházka v růžové zahradě. Věřte, že vymyslet takové soutěže, které se neopakují, vyzkoušet je zdali jsou proveditelné, připravit soubor všech potřebných pomůcek pro jednotlivé soutěže zabere skoro dva měsíce usilovné práce mimo své vlastní zaměstnání. Tím ovšem zdaleka práce nekončí. Je třeba zajistit tým lidí, kteří jsou ochotni v přípravě Dne pomoci a soutěžím se po celý den věnovat. Za to vše patří velký dík paní Crhounkové a ostatním, kteří ji pomáhali. Nerad bych na někoho zapomněl. Velkou práci odvedli p.Klech, Kobylka se svými syny, pí.Klechová, R.Tománek, V.Sivanicová a v neposlední řadě členové z Kosatek. Všem děkuji za sebe, ale především za všechny ty, kteří se výborně bavili.
Vav

 


Další prázdninové aktivity

Den obce nebyla jediná akce, která proběhla o prázdninách. Velkou prázdninovou olympiádu zorganizovaly členky Svazu žen a Komise pro práci s mládeži. Olympiáda proběhla za hojné účastí dětí, které si odnesly kromě medailí i věcné ceny a každé dítě ještě drobný dárek v podobě sladkostí. Celý den byl zakončen táborákem s opékáním buřtů. V nastávajícím školním roce přejeme všem školákům mnoho úspěchů, prvňákům aby se jim v naší škole líbilo a učitelskému sboru pevné nervy a hodně trpělivosti. Připomínáme, že se stále čeká na přihlášky dětí na výlet do ZOO v Ostravě, který by se měl uskutečnit v druhé polovině září.
Za obě složky Klechová Květoslava


Projednávání změny územního plánu č. 5

Veřejné projednání změny ÚP č. 5 proběhne dne 25.9.2006 v zasedací místnosti OÚ ve 14.00 hod.


Úpravy ve škole

Poslední měsíc byl zaměřen mimo jiné na potřebné úpravy a opravy naší ZŠ, jídelny a obecní knihovny. Naše děti tak přivítá škola v opraveném interiéru a čtenáře knihovna v rozšířených prostorách. Knihovna je po kratičké pauze opět v provozu. Pro další dny se počítá z úpravou mostku k rod. domku manželů Tomalských.

 


Opět škola

Letošní prázdniny se k velké radosti našich školáčků prodloužili o pár dnů. 4 září oficiálně začne nový školní rok, ve kterém v naší škole poprvé zasednou do lavic tři noví prvňáčci. Nezbývá, než popřát jim i všem dalším žákům hodně elánu, chuti a píle při čerpání vědomostí a pedagogickému sboru mnoho sil při výchově a vzdělávání našich nejmenších.


Svaz žen zve

Dne 23.9. 2006 pořádá místní svaz žen D I S K O T É K U pro všechny věkové kategorie. K tanci opět hraje osvědčený DJ M. Bortl z Malé Morávky. Občerstvení zajištěno, vstupné 25 Kč, o půlnoci losování tradiční tomboly.


Vydalo zastupitelství obce Rudná pod Pradědem září 2006