Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Obce Rudná pod Pradědem

 

Číslo Název

Účinnost od

č.2/2016 Obecně závazná vyhláška obce Rudná pod Pradědem č. 2/2016 02.06.2016
č.1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Rudná pod Pradědem č. 1/2016 14.12.2015
č.5/2011 Aktualizace obecně závazné vyhlášky obce Rudná pod Pradědem č. 5/2011 20.2.2015
č.1/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013 O místních poplatcích 1.1.2013
č.1/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2012 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2013
č.6/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA - veřejný pořádek 23.11.2012
č.4/2011 Cenová mapa pozemků v obci 31.10.2011
s č.3/2011 Směrnice kterou se stanovují podmínky prodeje parcel a náhrad za dočasné užívání pozemků 31.10.2011
6/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2010
4/2009 Zrušovací OZV 2.12.2009
1/97 O používání obecních symbolů 23.4.1997