Zpět

13.5.2011 Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond v rámci projektu? 

V letech 2008 - 2012 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2012  bylo v obci Rudná pod Pradědem v rámci projektu podpořeno 30 pracovních míst na VPP za 2 124 343,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1 805 691,55,-Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 318 651,45,-Kč.

Pracovní místa podpořená tímto projektem byla zaměřena na nekvalifikované práce, spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Tímto způsobem byla dána možnost ke krátkodobému umístění do pracovního poměru a zamezení ztráty pracovních návyků obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání především ze skupin § 33 z.č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kteří nemohou bez použití nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nalézt vhodné zaměstnání. Jednalo se o osoby, které jsou v evidenci úřadu práce déle jak 5 měsíců, osoby se zdravotním postižením, osoby do 20 let věku, osoby pečující o dítě do 15 let věku, osoby starší 50 let věku, osoby, které potřebují zvláštní pomoc a  kterým nebylo možné zajistit pracovní místo jiným způsobem.