Zpět

18.4.2011 Rudenský slet čarodějnic

Vrchní velitelství armády čarodějnic svolává všechny kvalifikované i nekvalifikované

bosorky, ježibaby, strigy, jedubáby včetně těch nejmenších na místní

        

RUDENSKÝ   SLET   ČARODĚJNIC

 

Sletíme se v sobotu 30.4.2011 v 15.00 hod. Přistávací plocha bude připravena na místním hřišti.

Upozorňujeme, že během přeletu je nutno dodržovat platné předpisy pro přepravu na vnitrostátních linkách a mít koště v technicky způsobilém stavu podle platné vyhlášky Ministerstva bosoráctví ze dne 1.1.1321.

 

PROGRAM :

1. PŘÍLET

2.POZEMNÍ FAMFRPÁL BOSORKY HORNÍ VERSUS BOSORKY DOLNÍ

3.HRY PRO NEJMENŠÍ ČARODĚJNÍČATA

4.UMĚNELCKÉ HODNOCENÍ NEJMENŠÍCH ČARODĚJNIC

5.VOLBA MISS RUDENSKÁ BOSORKA 2011

6.STAVĚNÍ MÁJKY

7.OPÉKÁNÍ MUŘÍCH NOH

8.PÁLENÍ ČARODĚJNIC

9.VOLNÝ POHYB ÉTEREM, MOŽNO I S PARTNEREM

 

                                                                                                                                                                         LETU ZDAR!