Zpět

4.1.2010 Tříkrálová sbírka - „Děkujeme podesáté všem dárcům“

Děkujeme Vám za přízeň, kterou nám svojí štědrostí při Třikrálové sbírce prokazujete již 10 let. Vážíme si všech Vašich darů. Tak jako v předchozích letech i letošní jubilejní sbírka bude použita na zajištění, případně rozšíření, sociálních služeb v našem regionu – a to znamená i ve vašich městech a obcích. S Vaším přispěním pomáháme především nemocným a osamělým lidem v jejich složitých životních situacích. Odpovědně zvažujeme účelné využití Vašich darů.

Z výnosu sbírky připadá :
- 65% oblastním charitám
- 15% diecézní charitě
- 10% je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
- 10% na podporu projektů Charity Česká republika a na režii sbírky

Třikrálová sbírka bude probíhat ve dnech od 1. do 14. ledna 2010. Přesný datum ve Vaší obci bude ještě upřesněn. Vedoucí každé skupiny koledníků se prokáže průkazkou Charity České republiky a Vaše dary můžete vkládat do pokladniček označených stejným znakem.

Je mezi námi stále více těch, kteří naší pomoc potřebují
a POMÁHAT PŘECE MŮŽEME VŠICHNI.

za Charitu Krnov
Marie Pešková – ředitelka

za farnost
P. Mgr. Marek Žukowski