Zpět

14.5.2009 Beseda s policií ČR

Dne 28.4.2009 proběhla v Nízkoprahovém centru Rudná pod Pradědem dlouho plánovaná beseda dětí s Policií České republiky o prevenci kriminality. Poutavým vyprávěním na téma drogy, alkohol, kouření a hazardní hry zaujali Ing. npor. Ivana Kryštofová a pprap. Martin Bouchal. Dozvěděli se mnoho nového na demonstrativním příběhu chlapce, který měla npor. Kryštofová připravený . Všech osmnáct dětí se zapojilo do vášnivé debaty a správného vyřešení problémů , do kterých se dostal chlapec v demonstrativním příběhu. Po ukončení besedy byly všichni odměněni razítkem policejního autíčka a psa a dostali mnoho dalších upomínkových předmětů. Můžeme jen doufat , že si děti odnesli ponaučení z této besedy a nebudou muset nikdy řešit problém s drogami nebo alkoholem ve svém životě.

Starosta