Zpět

7.4.2009 Morana

Letos jsme si museli díky počasí na vynášení Smrtky počkat až do posledního březnového dne. Nakonec se nám to ale vyplatilo, protože Rudný potok byl plný vody a figurína, kterou žáci s paní vychovatelkou vyrobili, krásně plavala. Děti nenechaly nic náhodě a Smrtku ze vsi za halasného pokřikování „vyprovodily“. Teď už se jen těšíme na přicházející Velikonoce a pěkné jarní dny.

„Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi ?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Hu, hu, hu,
jaro už je tu!“

Starosta