Zpět

19.3.2009 Vítání občánků

První týden v měsíci březnu jsme na obecním úřadě přivítali mezi občany Rudné pod Pradědem dalších pět dětí.Tři chlapci a dvě děvčata.Jak už se stává pomalu pravidlem, byli mezi vítanými dvojčata Gabriel a Samuel Hanákovi. Třetím do mariáše je Vladimír Klech junior.Trojici chlapců doplňují malé slečny Sofie Čopová a Tána Kutilová. Pozvánky vyrobili v Nízkoprahovém centru, text vymyslel pan učitel a rodičům doručily sudičky. Kulturní program připravila paní učitelka Petra Boronkajová z mateřské školky, občerstvení obec a sudičky komise pro práci s mládeží. Všichni jsme se sešly ve dvě hodiny.

Místostarosta obce v krátkém proslovu přivítal nové Rusňáky, popřál jim hodně zdravý a šťastné dětství. Rodičům popřál pevné nervy a hodně trpělivosti při výchově svých dětí. Následovalo pásmo básniček písní žáků naší školy, kteří se poprvé veřejně představili pod vedením nové paní učitelky. Školní děti vystřídalo pět sudiček-láska, štěstí, zdravý, život, a moudrost. Sudičky popřály rozesmátým dětem v kolíbce úspěšnou cestu životem.Maminky dostaly kytičku a děti malí dárek.

Po ukončení oficiální části jsme všichni poseděly u drobného občerstvení, kávy a sladkého dortu. Maminky si předávaly zkušenosti a zážitky z výchovy svých dětí a čas velice rychle uplynul v příjemné atmosféře.

Vítání občánků do naších řad je jednou z příjemných událostí v historii naší obce.Můžeme si jen přát, aby takových událostí bylo co mejvýce.

Starosta