Zpět

18.9.2008 Centrum pro zdravotně postižené

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s, detašované pracoviště Bruntál rozšířilo službu osobní asistence. Centrum získalo na základě dotačního řízení, od Moravskoslezského kraje, prostředky k zakoupení služebního automobilu. Tímto krokem se zvýšila dostupnost služby osobní asistence i do vzdálených míst na Bruntálsku.

 Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením a seniorům. Díky této službě mohou uživatelé zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí (osobní asistentka pomáhá s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti či doprovodem k lékaři, na úřad, trávením volného času, …). Služba je poskytována dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, za úhradu. K zaplacení služby lze využít dávku ze státního rozpočtu tzv. příspěvek na péči, s jeho vyřízením Vám nezisková organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. může rovněž pomoci.

 Kontaktní údaje:
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.,
Detašované pracoviště Bruntál, Dukelská 2, 792 01 Bruntál
Bc. Magdalena Horáková, tel: 554 718 068, www.czp-msk.cz