Zpět

7.2.2008 Nízkoprahové centrum v Rudné pod Pradědem

V době, kdy budete číst tyto řádky se v prostorách bývalé školky pracuje na plné obrátky. Máme už jen pár dnů na dokončení Nízkoprahového centra. Zbývá ještě provést montáž sociálních zařízení, hygienické obklady, vymalovat, položit podlahové krytiny, osadit dveře, generálně vygruntovat a zařídit novotou vonící prostory. Na toto všechno zbývá už jen pár dnů a obec oceňuje jak práci vlastních zaměstnanců, tak i práci všech dobrovolníků, kteří se na dokončení centra podílejí. Slavnostní otevření proběhne 29. února za účasti zástupců krajského úřadu a dalších pozvaných hostí.

Obci se touto akcí povede nabídnout našim dětem a mládeži smysluplné využití volného času. Děti budou moci využívat hrnčířský kruh s následnou možností vypálení výrobků v keramické peci včetně glazur, malování nejen na plátna ale i na sklo, textil, odlévání svíček z různých materiálů a v neposlední řadě i 3 zcela nové počítače, z nichž obec jeden obdržela darem od soukromé osoby. Rovněž součástí vybavení je i digitální fotoaparát, aby se děti naučily nejenom zacházet s touto technikou, ale aby si uměly vyfocené snímky přenášet na počítač, upravovat je, nebo vytvářet vlastní webové stránky. V těchto počítačových dovednostech je i nadále povede pan Bc. Richard Wágner. Kurzy výtvarných technik povede vychovatelka naší ZŠ paní Helena Vršanová střídavě s paní Crhounkovou. Prostory budou využívány i pro besedy a přednášky s odborníky i Policií ČR v rámci předcházení sociopatologických jevů. A že tyto jevy se staly smutnou součástí každodenního života ví každý z nás. Stačí jen otevřít noviny, nebo si pustit televizní zpravodajství. Slavnostním otevřením teda nic neskončí, ale naopak, začíná. Ani samotná práce nebude zcela u konce, protože se bude pokračovat v rekonstrukci posilovny a vybudování zázemí pro skautské a pionýrské oddíly nejenom z našeho regionu.

Našim dětem se díky tomuto projektu otvírá cesta k novým poznatkům, dovednostem i možnostem. Děti si naši péči , zájem i čas zaslouží.