Zpět

7.2.2008 Proč rekonstruovat školu?

V současné době zastupitelstvo obce jedná o případné celkové rekonstrukci budovy naší školy. Na otázku jednotlivce: „ K čemu se vlastně rekonstruuje škola, když do ní chodí 5 dětí?“ existuje velmi jednoduchá odpověď : „Protože se jedná o majetek obce.“

Ale abych nebyl tak strohý krátce se rozepíši k této plánované akci: Rekonstrukce se plánuje provést z dotačních titulů vypsaných na opravy škol v malých obcích. Pakliže budeme úspěšní, výše dotací by měla činit 93% z celkové částky oprav. Plánujeme opravy a zateplení fasády, výměnu oken, topení, elektroinstalace a podlah.

Závěrem jen dodávám, že do naší základní školy chodí celkem 14 dětí a mateřská škola je naplněna tak, že musíme další zájemce prozatím odmítnout. Kritické hlasy proti zdejší škole se většinou ozývají z kruhů, jejichž děti už školu v Rudné vychodily a nyní ji nepotřebují.Co ale s dětmi,které ji navštěvují v současné době nebo se jejich čas, kdy poprvé usednou do školních lavic blíží? Myslím, že si ony i učitelský sbor za svou, pro obec přínosnou činnost, zaslouží lepší podmínky. Nepodstatná je i skutečnost, že pokud se podaří realizovat tento záměr, bude opravena jedna z dominant obce. Radomír Tománek místostarosta

Radomír Tománek
místostarosta