Zpět

3.1.2008 Jeden skončil, druhý začíná

Pestrý ohňostroj nad Rudnou společně s rozjásanými výkřiky ohlásili první minuty roku 2008. Jen krátce se vrátím k roku, který je už součástí minulosti. Byl jiný. Byl to první celý rok pod vedením nového starosty. V jeho průběhu došlo i ke změně na postu místostarosty a do zastupitestva zasedl nový člen. Přesto se podařilo udělat kus práce. Nebudu vyjmenovávat to, co už vzpoměl v minulém Zpravodaji starosta. Ne vždy bylo rozhodování jednoduché, občas docházelo k názorovým střetům. Ale věřím, že všechny konečná rozhodnutí zastupitelstva se povedly naplnit a směřovaly k prospěchu obce. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem za práci, kterou vykonávají při svém občanském zaměstnání, nebo podnikání, často ve svém volném čase. V této souvislosti nelze nevzpomenout i naše ženy a pedagogický sbor místní školy. Svou činností nesmírně obohacují život v obci a bonbónkem jejich snažení se stala jak Mikulášká nadílka, tak Vánoční jarmark se svými nezapomenutelnými divadelními představeními.Věřím, že se budeme setkávat i v tomto roce a že jim vydrží chuť a ochota dělat život v obci veselejší a bohatší.

V čase Vánoc se setkáváme se svými nejbližšími a přáteli.Nad vonící kávou nebo punčem vzpomeneme těch, kteří jsoud daleko a nemohou být s námi. Zapalujeme svíčky a věnujeme tichou vzpomínku těm, kteří nás navždy opustili. Lidé jsou k sobě milejší a pozornější. Je jen škoda, že toto vše končí s kouzlem Vánoc a po přivítání Nového roku nás opět pohltí shon a stres denního žití. Na každého z nás čeká spousta úkolů a já přeji všem hodně síly k jejich zdolání, pevné zdraví a optimizmus. Pesimizmus vyžeňme ze svých myslí a pokusme se vzájemnou laskavost a vstřícnost Vánoc podržet si po celý rok. Budeme šťastnější. Vše nejlepší v r. 2008!

Radomír Tománek
místostarosta