Zpět

18.5.2008 Nízkoprahové centrum v Rudné pod Pradědem

Dne 29.02.2008 bylo slavnostně otevřeno dokončené Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Přítomni hosté a zastupitelé obce si prohlédli nově zrekonstruované prostory včetně nového vybavení, které začnou svému účelu sloužit již od 1.3. Teď je už jen a jen na naši mládeži, jak využije nabídnutou pomoc ze strany obce. Práce uvnitř i na fasádě budovy budou dále pokračovat a obec tak bude zas o něco hezčí.

 Týden po slavnostním otevření centra obec ještě dolaďovala jak vybavení, tak i organizační záležitosti. Díky ochotě paní Tománkové začít pracovat ihned bylo možné centrum navštěvovat i v době jarních prázdnin. A děti tuto možnost plně využily. Denně aktivity centra využívalo nejméně 18 dětí. Zdařilo se i předvelikonoční malování kraslic a perníčků, kdy tuto akci navštívilo celkem 38 malých i velkých. O tom, že je malování bavilo svědčí i počet namalovaných kraslic – víc jak 120 kusů. Pod vedením paní Vršanové si děti v odpoledních hodinách osvojili techniku décupé, tzv. ubrouskovou, kdy se z obyčejných plechovek staly vkusné doplňky do bytu.

 Dne 10.dubna proběhla v Nízkoprahovém centru beseda dětí Rudné s příslušníky Policie ČR na téma drogy, jejich druhy, účinky a následky užívání. Besedy se zúčastnilo celkem 13 dětí do věku 15ti let. Do dalšího období obec připravuje ve spolupráci s Policií ČR besedu pro seniory o nebezpečí číhající především na starší občany v podobě některých podomních obchodníků, falešných zaměstnanců energetiky a podobně. V průběhu června čeká na děti společná akce s dopravní policií, se zaměření na slušné a ty „druhé“ řidiče.