Zpět

2.10.2007 Jedni dělají, druzí mluví

Je to měsíc, co naši nejmladší občané opět usedli do školních lavic.Proto, aby měli kam chodit na obědy, musela obec provést podle požadavků hygieny velké změny ve školní kuchyni a jídelně. V opačném případě hrozilo zavření celého stravovacího provozu.

Po většinu prázdninových měsíců se tyto prostory měnily podle potřeb současného stravování. Původní rozpočet, vysoký na možnosti naší obce, se podařilo snížit do přijatelných mezí, aniž bychom se museli zadlužovat nějakou půjčkou. Většina prací byla provedena obyvateli Rudné v rámci jejich pracovní náplně, nebo pracovali zdarma. Odborné práce, jako rozvody el.vedení, vody a odpadů včetně výroby stolařských prvků byly zadány odborníkům. Obklady a podlahové krytiny byly částečně nainstalovány svépomocí a částečně řemeslníky za úplatu. Aby se vše stihlo, nehledělo se na čas a den. Vše muselo být připraveno tak, aby se mohlo pro školáky a občany vařit od začátku školního roku. O to více mrzí hlasy rudeňáků, kteří nepřiložili pomocnou ruku a kritizují. Mezi takové patří i názor, „ proč opravovat a vrážet do toho peníze“? Na to lze jen říci, že je to pro NAŠE děti, které zde chodí do školy a pro občany, kteří si chodí pro obědy. To, že moje děti už zde do školy nechodí neznamená, že ji zrušíme.Ono tyto služby využívají další děti, které už „ dorostly“a navštěvují naši školu. Mezi další kritický hlas patřila i jedovatá připomínka: „Tam se nic nedělá, jen chlastá“. Při zahájení školního roku pan ředitel Mgr. Kopečný všechny pozval na prohlídku zrekonstruované jídelny i kuchyně. Zajímalo by mě, zda se byly ony kritické hlasy podívat a zda by to těm, co tady strávili nejednu hodinu práce na úkor svého volného času zopakovali do očí.

Není v ničích silách, zavděčit se všem. Přitom stačí řídit se heslem: Žít a nechat žít. Pevně věřím, že tyto sobecké názory neodradí všechny ochotné pomocníky od další práce, která nás čeká při dalším budování v obci. Je stále co realizovat, dávat do pořádku a vylepšovat. A toto je jedna z možností, jak zvednout úroveň obce, aniž bychom za to platili velké peníze stavebním firmám.

Dodatek pro informaci : svépomocí nás rekonstrukce stála na materiále a dodavatelských pracích 333tis. Kč. A když k tomu připočítáme mzdové náklady vyšla nás rekonstrukce daleko méně, než kdybychom celou zakázku zadali firmě. Rozpočet na dodávku této práce v r. 2003 činil cca 750tis.Kč. Každý, kdo umí počítat, si spočítá, kolik jsme díky dobrovolníkům ušetřili. A to nás těší tak, že se nenecháme v budoucnu znechutit ani od nějakých Kelišových.

Radomír Tománek
místostarosta