9.8.2007 Den OBCE RUDDNÁ POD PRADĚDEM dne 18.8.2007!

Program : 10:00 – Zahájení dne: taneční skupina „Světlušky“  10.20 - Kolektivní rozproudění krve  11.00 - Dobytí hradu prťaty  12.00 - Hry a soutěže pro všechny  14.00 - Ukázka práce hasičů  20.00 - Diskotéka, hraje DJ Bobo

Další doprovodní program : čtyřkolky pro děti, jízda na koni.

PRODEJ LÍSKŮ TOMBOLY V PRŮBĚHU CELÉHO DNE. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.


9.8.2007 Rekonstrukce v obci skutečné a „ hospodské“

Od jarních měsíců započaly celkem tři rekonstrukce v obci a čtvrtá nás čeká. Rekonstrukce kotelny v KD, kterou provádělo Teplo Rýmařov, je již hotová. Rekonstrukce školní jídelny musí být provedena do 28. srpna tr., tak aby se v následujícím školním roce mohlo vařit v nové kuchyni. Současně probíhá i rekonstrukce Nízkoprahového centra Rudná p. P. ,kde se v nyní instalují nové elektrorozvody a vodovodní síť. celý článek...


24.7.2007 Uzavírka silnice!

Od 1.8.2007 do 31.8.2007 bude pro opravu krytu vozovky úplná uzavírka silnice č. II/450 Nová Véska - Rudná pod Pradědem / mimo bus/. Objízdná trasa : po silnici č. III/45210 do Světlé hory na silnici č. II/452 do Starého Města a zpět. Odpovědná osoba : Ing. Jiří Ondrášek KARETA, s.r.o. Krnovská 51, Bruntál.


8.6.2007 Svoz odpadu

Letoší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci byl pro zaměstnance Technických služeb Bruntál překvapením. I letos opětovně položili otázku: „ Kde se to v té Rudné bere?“ Oproti předcházejícím obdobím se „výrazně“ snížil počet pneumatik – o 5 ks, i autobaterií ale výrazně narostl velkoobjemový odpad – celkem se ho odvezlo 8t. Za hromadu, která vyrostla na hřišti jsme letos zaplatili 34 714Kč. celý článek...


8.6.2007 Upozornění MUDr. Špicerové

Ve dnech 31.5 až 6.6.2007 nebude MUDr. Špicerová ordinovat. Zastupování : 31.5.bude ordinovat zastupující lékař od 11.00- 13.00hod 1.6. akutní stavy lze konzultovat na te. 774 019 657 4.6. ordinuje zast. lékař od 11.00 – 13.00hod 5.6. a 6.6. budou akutní případy ošetřeny do 10. hod v ordinaci Kovohutí Břidličná


8.6.2007 Autobusové čekárny

V životě má prý panovat rovnováha. Vždycky si na toto moudro vzpomenu, když vidím naše autobusové čekárny. Zatímco jedni je využívají k azylovým pobytům před rodiči, nebo veřejností zanechávajíc po sobě kromě nepořádku i obsahy svých útrob, jsou i ti druzí, kteří o zastávky pečují a snaží se jejich okolí udělat hezčím. Děkujeme paní Kalmové, Halabalové i Zezulkové za jejich snahu udělat vesnici hezčí. Díky lidem jako ony je zachována rovnováha mezi nevychovanci a slušňáky a nádavkem rozkvete i okolí. Starosta


1.5.2007 Informace o projektu Kosatek!

V měsíci duben se naplno rozjela rekonstrukce klubovny dětí společně s posilovnou i okolím budovy. Klubovna je v současné době vyklizená a jako první jsou na řadě nové rozvody vody a úprava sociálního zařízení. Poté je v plánu výměna oken v celé západní části objektu za okna plastová a vybudování nové příčky pro keramickou dílnu. V suterénu, kde je plánována posilovna již byly brigádně z části oklepané zplesnivělé omítky, a prostory sociálního zázemí na tuto nevábnou práci pořád čekají. celý článek...


1.4.2007 Úspěšný projekt Kosatek!

S nemalou radostí přijalo vedení obce zprávu o přiznání dotace na Nízkoprahové centrum Rudná pod Pradědem – Kosatky, kterého projekt byl vypracován a podán v druhé polovině loňského roku. Z prostředků kraje, EU a za přispění státu poplyne na rekonstrukci a vybavení klubovny cca 600tis Kč a podíl obce bude na tuto akci představovat 10% uznatelných nákladů. Kosatky tak budou odměněny za téměř 4 letou činnost nejenom útulnými prostorami, ale i kompletním vybavením keramické dílny – hrnčířským kruhem, pecí na vypalování keramiky, celý článek...


1.4.2007 Budeme uklízet!

Dne 12.5. bude opět probíhat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. OÚ bude proto v době od čtvrtka 10.5. do pátku 11.5. svážet odpad. Prosíme občany, aby dali osobně, telefonicky, nebo elektronicky obci na vědomí, že požadují odvoz odpadu obecními zaměstnanci.


1.4.2007 Upozornění (tentokráte pro psy a slepice protože některým jejich majitelům je to jedno)

Obecní úřad prosí psy, aby nám nekáleli na veřejné prostranství a zároveň jim děkuje za pochopení. Rovněž upozorňujeme slepice neorganizovaně pobíhající po veřejném prostranství, že porušují obecně závaznou vyhlášku o zákazu volného pohybu drůbeže a vystavují tak svého majitele riziku pokuty.


1.4.2007 Fotbalové čtvrtky!

Ten, kdo si chce protáhnout tělo, zahrát fotbal, nebo nohejbal má možnost každý čtvrtek využít tělocvičnu v Andělské Hoře v čase od 17.00 hod do 18.30 ( Čas je možné prodloužit dle zájmu hráčů ). Doprava individuální, nebo po vzájemné domluvě se starostou obce.


1.4.2007 Humanitární sbírky!

Diakonie Broumov, centrum sociálních služeb Broumov se na nás obrátilo s prosbou o uspořádání humanitární sbírky letního i zimního ošacení dámského, pánského i dětského. Dále přivítá charita lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatové přikrývky, deky, domácí potřeby – nádobí, skleničky, příbory. Věci prosíme zabalené v krabicích, nebo do igelitových pytlů, aby se nepoškodili transportem. Věci odevzdávejte na OÚ paní Crhounkové do 26.4.2007.


3.3.2007 Jednoduché řešení!

Na posledním zasedání zastupitelstvo obce již poněkolikáté řešilo situaci v místní prodejně. Obchod i přes veškeré možné úspory na mzdových a režijních nákladech vykazuje ztráty. Ve snaze najít východisko z této situace padlo několik návrhů. Snížit počet prodavaček na 2 a ještě více ušetřit na mzdových prostředcích nese nedořešení případné nemoci, čerpání dovolené prodavaček, ale také změnu systému prodeje na pultový a výrazné zkrácení prodejní doby, protože ve dvou prodavačkách nelze mít provoz 7 dnů v týdnu. celý článek...


3.3.2007 Tříkrálová sbírka!

Vážení spoluobčané, informuji Vás o výsledku Tříkrálové sbírky 2006 za obec Rudná pod Pradědem , kdy byla vybrána finanční částka v celkové výši 7 080,50,-Kč. Finanční částka byla vkládána do dvou zapečetěných pokladniček, které byly vybrány a rozpečetěny za přítomnosti paní ředitelky Charity Krnov S. Mičkové na MěÚ v Bruntále. V současné době je finanční částka u paní Mičkové, která je i za ostatní obce Charitě Rudná pod Pradědem předá na základě vystavené darovací smlouvy. Všem, kteří se Tříkrálové sbírky zůčastnili, jmenovitě skupinka Tří králů: paní Lenky Šímové a Anežky Maňáskové. MNOHOKRÁT DĚKUJEME!!!


1.2.2007 Dobrý hospodář!

Všichni známe takové to nepříjemné lechtání kolem žaludku v momentě, kdy otevíráme obálku s vyúčtováním za odebranou energii. Nedoplatek vyvolá příliv peprných výrazů nejdříve na tu bandu zlodějskou, která nekřesťansky zvyšuje ceny energie a pak se pozornost obrátí na jednotlivé členy domácnosti, kteří nezhasínají na záchodě, chodbě, koneckonců v pokojíku se taky svítí i když mladí dávno chrní, rovněž televize hrčí taky až do rána. Nad účtem se pak rozhodnete radikálně potlačovat toto plýtvání a provedete revizi všech elektrospotřebičů, zda se jejich chod nedá alespoň minimalizovat.A stejně tak se chová obec.V lednu jsme pokusně odstavili veřejné osvětlení od 24h do 4.30h celý článek...


1.1.2007 Slovo starosty!

První minuty každého nového roku přinášejí upřímné přání zdraví, štěstí a úspěchů pro všechny kolem nás. Dovolte proto i mě, novému starostovi, abych každému z Vás popřál i touto cestou v novém roce jen samé dobré věci a úspěšné vyřešení všeho, co Vás trápí i bolí, a aby byl r. 2007 rokem klidným, šťastným a spokojeným.
Poslední měsíc starého roku došlo díky smutné události ke změně starosty. A protože není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem, reagovali lidé z naší vsi různě. celý článek...


1.1.2007 Ohlédnutí!

Tak jako každý rok dovolte mi i letos zhodnotit práci našich dvou složek SŽ a komise pro práci s mládeží, že jsme neziskové organizace převážně víme všichni. Nebudu jmenovat naše celoroční aktivity, ale pár jich za zmínku stojí. Začínáme maškarním, různé soutěže, prázdninová olympiáda v neposlední řadě proslavená Mikulášská besídka. Abychom mohli dětem zajistit občerstvení, zakoupit věcné dary a odměny, pořádáme diskotéky, i když po zaplacení OSE a dalších poplatků toho moc nezbude, ale každá troška do mlýna je dobrá. celý článek...


1.1.2007 Sociální komise upozorňuje!

Od 1.1.2007 již nebudou zasílány občanům žádné předtištěné formuláře! Veškeré tiskopisy lze vyzvednout osobně na příslušném kontaktním místě, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách MPSV. Rodičovský příspěvek pro r. 2007 vychází z průměrné mzdy r. 2006 a od 1.1.2007 bude činit 7 582Kč měsíčně. Zvýšená částka se vyplatí poprvé v únoru za leden 2007 a o zvýšení této dávky dosavadní příjemci nemusí žádat, bude jim zvýšena automaticky. celý článek...


11.12.2006 Nabídka práce!

Obec Rudná pod Pradědem se sídlem Stará Rudná 89, Rudná pod Pradědem, hledá pracovníka na obsazení místa údržbář – řidič Předpoklady : občan ČR způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ŘP skupiny B,T, průkaz k obsluze jednor. mot. pily a křovinořezu, znalost strojů a příslušenství, schopnost samostatného jednání celý článek...


1.12.2006 Prorocká slova!

Pan Dani na ustavujícím zasedání řekl :„ Starostování není jen tak. Starosta buď odchází do hrobu, nebo do kriminálu“. Prorocká slova. Náš pan starosta odešel rovnou od svého stolu tam, kde není návratu. Jak napsala v SMS jedna naše občanka: „ Tiše a skromně přesto, že pro obec toho tolik vykonal“. Ten, který pomáhal, nenašel pomoci pro své unavené, velké, láskou a odpovědností naplněné srdce. Za ta léta starostování zrál jak víno a mnozí z občanů, ale i starostů, známých i přátel nacházeli u něj radu, povzbuzení, pochopení, ale i otcovské pokárání. celý článek...


24.11.2006 Smutná zpráva!

S hlubokým žalem oznamujeme Vám všem, že dne 23.11.2006 dotlouklo srdce starosty pana Mgr.Václava Vavříka, který stál v čele obce 16 let. Ztráta tohoto člověka je nesmírně bolestná nejenom pro občany obce, ale pro všechny, kteří ho znali a vážili si jeho nesmírné dobroty, ochoty pomáhat, čestnosti a odpovědnosti. Ztratili jsme starostlivého tátu vesnice. Čest jeho památce!

Rozloučení proběhlo dne 30.11. v 11 hodin v kapli v Bruntále.


1.11.2006 Jsme blázni!

tato slova pronesla jedna VZDĚLANÁ paní při vývěsce o výsledcích obecních voleb v r. 2006. Přiznávám se, že mě překvapil můj postup do OZ. V duchu jsem se obával, že mi větrná elektrárna zlomí vaz a proto jsem počítal, že neprojdu. Nejslušnější výraz na mojí adresu byl, že jsem uřvanec a sporosťák. Jsem hrdý na tento titul od hloupého člověka. celý článek...


1.11.2006 Přímá volba starosty

V jisté anketě se 90% respondentů vyslovilo pro přímou volbu starosty. Přímá volba znamená, že do obecního zastupitelstva se dostanou ti, kteří dostali nejvíce hlasů a starostou se stává automaticky kandidát s nejvyšším počtem preferenčních hlasů. Přímá volba se tak stává jasným hlasem Vox populi a po tomto způsobu volají na obcích téměř všichni, kteří se o post zastupitelů ucházejí. celý článek...


1.11.2006 Po stopách lávy

Máme za sebou první akci se skauty. A že byla pořádná... V bruntálské škole se nás sešlo téměř sedmdesát nadšenců – skautů z Bruntálu, Krnova, Rýmařova, Zlatých Hor a polského Prudniku. Celý víkend jsme strávili v Bruntále a jeho okolí, kde bylo rozhodně co poznávat. celý článek...


1.11.2006 Jak se žije ve škole

Školáci mají za sebou dva měsíce školního roku 2006/2007. Jednou je ve škole veselo a uděláme hodně práce, jindy se nám moc nedaří a to se pak na sebe i mračíme. Koneckonců, tak to chodí i v životě. Kromě učení jsme už ve škole i ve školce stihli projekty „Podzim“ a „Dopravní výchova“, navštívili jsme divadlo v Bruntále. A co chystáme? Chceme si poslechnout vystoupení Pavla Nováka, budou opět výtvarné dílny a pomalu začínáme chystat Vánoční jarmark, na kterém Vás rádi uvidíme. Příprava jarmarku stojí i nějakou korunu a v souvislosti s tím chci od srdce poděkovat panu Danimu za finanční podporu školy.

Mgr. Vojtěch Kopečný


1.11.2006 Poděkování strany NEZÁVISLÍ PRO RUDNOU

Nezávislí kandidáti, „NEZÁVISLÍ PRO RUDNOU“, kandidátka č.3, děkují všem voličům kteří jim v komunálních volbách do zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem dali svůj hlas. I když jsme získali jen dva mandáty a v zastupitelstvu obce máme jen dva hlasy proti pěti vynasnažíme se abychom Vás nezklamali.

Ing.Milan Theimer, Ing.Jiří Plesník


1.11.2006 Poděkování STAROSTY

Za sebe a svou kanidátku děkuji i touto cestou všem voličům, kteří nám věnovali důvěru v podobě volebního hlasu. Zvítězit opakovaně ve volbách s náskokem 160. hlasů je nesmírně zavazující a naše snaha bude naplnit Vaše představy o dobrém vedení obce. Všem členům zastupitelstva, kteří pro mě zvedli ruku při volbě starosty obce děkuji a ty, kteří byli proti, nebo se zdrželi hlasování se budu svědomitým vedením snažit přesvědčit o tom, že mi jde skutečně o naši obec.  celý článek...


1.11.2006 Výsledky komunálních voleb v obci

Do stálého seznamu voličů bylo zapsáno 304 voličů k volbám se dostavilo 209 občanů s právem volit. 2 hlasovací lístky byly neplatné. Volební účast činila 68,75% celý článek...


3.10.2006 Humanitární sbírka

Vážení spoluobčané, jakožto každým podzimem, i nyní se koná humanitární sbírka. Darovat můžete nepotřebné věci, jako oblečení, ubrusy, povlečení, prostěradla aj., tyto Vámi nepoužívané věci mnohým lidem pomohou. Místo konání humanitární sbírky: kancelář Charity Rudné pod Pradědem ( bývalá promítací místnost KD)

Datum a čas: 7.10.2006 (sobota) 15 – 17h 9.10.2006 (pondělí) 16- 17.30 h 10.10.2006 (úterý) 16- 17.30 h 11.10.2006 (středa) 16- 17.30 h Předem děkujeme za Vaši ochotu a čas účastnit se této sbírky. celý článek...


1.10.2006 Volby do zastupitelstev obcí

V pátek 20. a v sobotu 21.října budou občané volit nové členy obecních zastupitelstev. Volební místností pro obec Rudná p.Prad. bude tradičně zasedací místnost OÚ. Volby začínají první den ve 14.00 hod a končí ve 22.00 hod, druhý den od 8.00 hod do 14.00 hod. V obci byly podány 4 kandidátky. Vylosováním bylo určeno pořadí jednotlivých kandidátek na volebním lístku. celý článek...


1.10.2006 Nízkoprahové centrum Rudná pod Pradědem

Po čtyřech létech spolupráce s PS Kopeček v Olomouci, se naše Kosatky připojili ke Třetímu oddílu bruntálských skautů. Schůzky oddílu budou probíhat jak v naší klubovně, tak i v klubovně skautů. Do Bruntálu budeme dojíždět každý pátek a jízdné dětem bude hrazeno z peněz, které si děti vydělaly sázením stromků. Protože ve státě zůstalo poměrně hodně nevyčerpaných prostředků z evropských fondů na primární prevenci proti kriminalitě, vypracoval náš oddíl společně s obcí žádost o grant na zřízení Nízkoprahového centra v Rudné. Pokud by se nám podařilo s projektem uspět, naše klubovna by doznala výrazných změn. celý článek...


1.10.2006 Konec dalšího volebního období

V těchto dnech končí další 4. leté období spravování věcí obecních. Být zastupitelem obce - o tom má každý jednotlivec svou představu a při vstupu do zastupitelstva mají všichni kandidáti dobrou vůli splnit své předvolební sliby. Pak ale nastane denní realita a jsou to oni, kteří v dnešní hektické době vykonávají vedle své profese a povinností vůči rodinám i práci ve prospěch obce. Dobrá vůle se tak začne bít s nedostatkem času, finanční realitou i opadávajícím nadšením a je navíc celé volební období doprovázena povětšinou výčitkami voličů a dotazem co tam vlastně děláš? Práci zastupitelstva lze s troškou nadsázky přirovnat k trávení - pakliže funguje, ani to člověk nevnímá a nedocení, ale běda, když se dostaví zažívací potíže. Za sebe chválím zastupitelstvo za uvážlivou finanční politiku. K 31.12.2006 budou zaplaceny oba úvěry, které schválilo zastupitelstvo v průběhu 4.

let - na malotraktor i na vybavení prodejny. celý článek...


domů

TOPlist